Forskare: Den svenska styrelsemedlemmens roll i Kommunförbundet blir central

Samhällsforskaren Siv Sandberg tror inte att omorganiseringen på Kommunförbundet innebär en domänförlust för den svenska verksamheten. Bild: Erik Sandström/SPT

Att Kommunförbundets svenska verksamhet omorganiseras behöver inte nödvändigtvis vara en dålig sak, anser Siv Sandberg.

– Det är svårt att säga vad det innebär i förlängningen att den svenska verksamheten inom Kommunförbundet omorganiseras, säger Siv Sandberg som är samhällsforskare vid Åbo Akademi.

Sandberg medverkade 2017 i en kartläggning med syftet att undersöka olika alternativ för hur bland annat kommuner och landskap kunde organiseras i framtiden.

– Så vitt jag förstår ligger det i linje med Kommunförbundets framtida organisation att den svenska enheten inte fortsätter i sin nuvarande form, säger Sandberg.

– Många små enheter inom förbundet upphör, i stället ska man arbeta i nätverk och i projekt. En svensk direktör ska anställas och hen blir en nyckelperson. Likaså blir den svenska styrelsemedlemmen Mikaela Nylanders roll viktigare.

Sandberg säger att reformen inte nödvändigtvis behöver vara en dålig sak. Allt handlar om hur man inom organisationen uppfattar betydelsen av den svenska intressebevakningen.

Hon säger att hon inte har någon djupare insyn i den pågående organisationsförändringen inom Kommunförbundet, men att det är rimligt att en organisation förändras när tiderna förändras.

– Kommunförbundet har en lång historia, det tillkom efter en fusion av många andra förbund. Så länge det finns människor i det framtida nätverket som uppmärksammar de svenska frågorna, och så länge det finns sakkunniga med insikt i de svenska frågorna, behöver vi inte oroa oss för en svensk domänförlust.

Sandberg säger att bland annat de svenskspråkiga experterna på juridik, utbildning och kommunal ekonomi sedan flera år är kopplade till respektive enhet och inte till den svenska enheten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning