Forskare: De som förlorar sina jobb till robotar blir allt oftare experter i stället

Terhi Maczulskij är forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut. Bild: SPT/Erik Sandström

Robotiseringen har fått många jobb att försvinna. De flesta som förlorar sina jobb fortsätter ändå jobba med liknande arbetsuppgifter.

Robotar ersätter många arbetsuppgifter och det är inget nytt fenomen, enligt Terhi Maczulskij, forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut. Hon har undersökt statistik från 1970-talet för att se vad som händer med dem som förlorar sina jobb.

– Det typiska är att rutinmässiga jobb automatiseras och att det blir vanligare med högavlönade expertjobb eller lågavlönade servicejobb, säger Maczulskij.

Till exempel har antalet skogsarbetare i Finland minskat från hundratusentals till kring 3 000. Maczulskij nämner också datorerna som exempel på teknologi som ersatte många kontorsarbeten. Förändringarna sker ändå stegvis.

– Vi måste komma ihåg att robotiseringen har tagit våra jobb redan en längre tid.

Fler experter

Maczulskij har undersökt två tidsperioder: 1970–1995 och 1995–2014, och jämför vad de som förlorade sina jobb gjorde fem år senare.

– Den största skillnaden mellan tidsperioderna är att det har blivit vanligare att byta till högavlönade jobb.

De som förlorar sina arbeten jobbar alltså i allt högre grad med expertjobb eller chefsjobb fem år senare. Annars skiljer sig tidsperioderna inte mycket från varandra. De flesta fortsätter arbeta med liknande jobb som förut och en del förblir arbetslösa.

Av de rutinmässiga jobben har de som tidigare arbetade med kontorsjobb enklare att byta till högavlönade jobb än de som arbetade med rutinmässiga fysiska jobb.

– Möjligheten att byta jobb hänger starkt ihop med utbildningen. Till exempel ekonomer, ingenjörer och personer i socialbranschen har bra möjligheter att få jobb.

Däremot är situationen svårare för personer som bara har gått grundskolan samt för äldre personer. Dessutom var många kvinnor som hade arbetat med industriell produktion fortfarande arbetslösa eller hade ett lågavlönat servicejobb efter fem år.

– Kvinnor som har arbetat i fabriker är ofta utsatta. Det är vanligt att den sortens arbeten flyttar utomlands som en följd av globaliseringen, säger Maczulskij.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning