Forsen är också en fråga om översvämningsskydd

Dammen spelar dock även en roll i att kontrollera översvämningar i Vanda å.

Förra veckans regn fick vattendragen i Nyland att svämma över. Översvämningsskadorna samt översvämningsförberedelserna orsakar kostnader redan nu, och ju mer klimatförändringen fortskrider desto mer kommer ökade regnmängder att försämra situationen.

Ofta anses skyddandet av Gammelstadsforsens fiskpopulation samt större friluftsområden som fördelar till att montera ner forsens damm, och som nackdel att en skyddad miljö förändras. Dammen spelar dock även en roll i att kontrollera översvämningar i Vanda å. En fullständig eller delvis nedmontering av dammen möjliggör en sänkning av vattennivån i nedre loppet och skulle högst sannolikt betydligt minska andra förberedningsbehov längs hela ån. Om dammen blir på sin plats kommer metoderna för begränsning av översvämningar att bli en höjning av åkanterna, eller en separat översvämningstunnel. Båda alternativen blir dyra.

Nedmontering av dammen kan erbjuda ett naturenligt alternativ till att skydda Helsingfors både från det nuvarande och förändrande klimatet, och ärendet bör därmed också värderas från denna synvinkel. Med den fria forsen skulle samtidigt naturvärden stiga och vi skulle skapa en intressant resetrumf. Allt detta är i linje med stadens nya strategi.

Atte Harjanne stadsfullmäktigeledamot (De gröna), Helsingfors

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning