Forsblom utvidgar i Stockholm

Galerie Forsblom går samman med Lars Bohman Gallery i Stockholm, som i januari 2017 öppnar som Bohman Forsblom. Galerie Forsblom i Helsingfors fortsätter under sitt nuvarande namn.

Det båda gallerierna har länge samarbetat, med utställningar av bland andra Stephan Balkenhol, Lena Cronqvist, Linn Fernström, Peter Frie och Marianna Uutinen.

– Jag har arbetat i åratal för att göra den finländska konsten mer internationell. Ett galleri i Stockholm är nästa steg i arbetet, säger Kaj Forsblom.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02