Försåtliga formuleringar

Torbjörn Kevin uppfattar (26.8) att jag tillskriver honom en rasistisk tendens i hans kolumn 22.8. Jag ville bara fästa uppmärksamhet vid hur vi oavsiktligt kan återge formuleringar som vid närmare granskning verkar ha en politisk laddning. Jag vill inte ifrågasätta Tommy Möllers vetenskapliga kompetens. Men så länge begreppet olikhet inte blir närmare belyst har vi inte blivit snäppet klokare. Och risken är överhängande att vi laddar begreppet med just det innehåll som dagens invandringsdebatt har aktualiserat.

När jag använde mig själv som exempel var det inte för att leverera motbevis, utan för att få var och en av oss att reflektera över vilken roll likheter och olikheter kan tänkas spela i vår tendens att förhålla oss generöst till våra medmänniskor.

Om jag förstår Karmela Liebkind (26.8) rätt, så håller hon snarast med mig. Det grundläggande är den känsla av samhörighet som formas i olika historiska situationer, inte någon diffus likhet mellan individer.

I övrigt vill jag göra klart att jag instämmer med Kevins ärende i kolumnen. Det var bara denna försåtliga formulering jag ville ifrågasätta.

Lars Hertzberg Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning