Försäkringsbolag varnar för lågt vatten

Lågt havsvatten kan avslöja överraskande grynnor. Bild: Mostphotos

Havsvattenståndet var ovanligt lågt i början av sommaren. Det syns i olycksstatistiken.

Havsvattenståndet är ofta lågt under våren och försommaren. I år har vattnet ändå tidvis varit mycket lågt. Det märker försäkringsbolaget If av. Skadeanmälningarna är fler än vanligt.

– Det ovanliga är att det har skett grundstötningar också i bekanta farvatten, som vid den egna stugstranden där man rört sig utan problem i decennier. Man har inte haft en aning om att det finns en sten nära ytan, säger Juha T. Virtanen vid If.

Vanligtvis skadar grundstötningen motorn, men i år handlar det också om fler skador på själva båtbottnen. Bland skadeanmälningarna till If finns också omfattande skador där inte bara de lägsta delarna av motorn förstörts, utan också delar högre upp i konstruktionen.

– Då handlar det om att farten varit hög. Stenen eller grynnan har kommit som en överraskning för föraren. Nu gäller det att vara uppmärksam också i bekanta farvatten där man vanligtvis kör med stort självförtroende, säger Juha T. Virtanen.

Det är Meteorologiska institutet som rapporterar om havsvattenståndet. I år har vattenståndet som lägst varit 60 centimeter under det normala i Helsingfors. Liknande siffror har uppmätts på andra håll vid kusten. Rekordnivåer handlar det ändå inte om. Den lägsta noteringen för exempelvis Helsingfors under de senaste hundra åren är från 2010: -93 centimeter.

Att olyckorna varit många i år kan bero på att havsvattnet var mycket lågt i början av juni då många redan hade hunnit inleda båtsäsongen. Oftast är vattnet som lägst tidigare under året.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning