Försäkringsbolag varnar för lågt vatten

Lågt havsvatten kan avslöja överraskande grynnor. Bild: Mostphotos

Havsvattenståndet var ovanligt lågt i början av sommaren. Det syns i olycksstatistiken.

Havsvattenståndet är ofta lågt under våren och försommaren. I år har vattnet ändå tidvis varit mycket lågt. Det märker försäkringsbolaget If av. Skadeanmälningarna är fler än vanligt.

– Det ovanliga är att det har skett grundstötningar också i bekanta farvatten, som vid den egna stugstranden där man rört sig utan problem i decennier. Man har inte haft en aning om att det finns en sten nära ytan, säger Juha T. Virtanen vid If.

Vanligtvis skadar grundstötningen motorn, men i år handlar det också om fler skador på själva båtbottnen. Bland skadeanmälningarna till If finns också omfattande skador där inte bara de lägsta delarna av motorn förstörts, utan också delar högre upp i konstruktionen.

– Då handlar det om att farten varit hög. Stenen eller grynnan har kommit som en överraskning för föraren. Nu gäller det att vara uppmärksam också i bekanta farvatten där man vanligtvis kör med stort självförtroende, säger Juha T. Virtanen.

Det är Meteorologiska institutet som rapporterar om havsvattenståndet. I år har vattenståndet som lägst varit 60 centimeter under det normala i Helsingfors. Liknande siffror har uppmätts på andra håll vid kusten. Rekordnivåer handlar det ändå inte om. Den lägsta noteringen för exempelvis Helsingfors under de senaste hundra åren är från 2010: -93 centimeter.

Att olyckorna varit många i år kan bero på att havsvattnet var mycket lågt i början av juni då många redan hade hunnit inleda båtsäsongen. Oftast är vattnet som lägst tidigare under året.