Förpaktare

En studie visar att diskussionen om allmännyttiga verksamheter är gammal och att tron på vinstdrivna lösningar har kritiserats under fyra århundraden.

Staket omgärdade många av de tidigmoderna städerna. För varor som fördes in skulle tull betalas och de inresande fick göra upp med en tullnär. Även skeppare som anlöpte hamnarna skulle tulla för...