Förnuftet segrade

Regeringen har låtit förnuftet segra, men igen efter en onödig omväg.

Det blir ingenting av de föreslagna avgifterna på förbindelsefartygen i skärgården från och med april. Lyckligtvis var kommunikationsminister Anne Berner (C) lyhörd för den massiva negativa responsen från befolkningen och företagen i skärgården.

Själv säger hon i ett pressmeddelande att försöket med nya avgifter på förbindelsefartygen slopas på grund av den kommande landskapsreformen och responsen. Kritiken i responsen var mördande, men reformen har redan tidigare varit känd, så den orsaken förefaller konstig. Ansvaret för att ordna trafiken i skärgården övergår från NTM-centralen i Egentliga Finland till landskapen vid utgången av år 2019.

Målet med förslaget var enligt Berner att öka utbudet av tjänster som fungerar på marknadens villkor för att på så sätt säkerställa en livskraftig och utvecklingsduglig skärgård. Förslaget med höga avgifter för alla transporter har dock upplevts som en stor risk för att livet i skärgården snarare skulle avvecklas, inte utvecklas.

Behovet av att utveckla och tänka nytt i förbindelsetrafiken försvinner knappast i och med detta. På landskapsnivå, där kommande beslut ska fattas, kan man i alla fall förvänta sig att det finns en bättre lokal kontakt och insyn i vilka förutsättningarna för en fungerande levande skärgård är.

Regeringen har igen backat från ett dåligt förslag. Bra så, men varför alls komma med de här förslagen? Har regeringen ingen kontakt med verkligheten då den sitter och snickrar ihop sina idéer?

För en kort tid sedan drog Anne Berner tillbaka den omstridda reform som skulle skapa ett trafiknätsbolag. Det skedde bara några dagar efter att hon hade presenterat en utredning som salufördes som ett färdigt förslag. Men under de dagarna hann i alla fall hela bilbranschen gå i stå och frågorna om de planerade vägavgifterna och bolagiseringen av det statliga vägnätet haglade.

Tidigare har bland annat en planerad reform som skulle tillåta småskalig taxiverksamhet utan trafiktillstånd dragits tillbaka. Kommunikationsministern har likaså tvingats backa från beslut om att sluta köpa tågtrafik på vissa sträckor.

Hur många gånger måste Berner eller någon annan minister slå huvudet i väggen innan de inser att politik bedrivs på ett annat sätt än till exempel ett företag? I flera fall har regeringen också uppmärksammats på slarvig och bristfällig lagberedning. Varför ska det finnas en ständig brådska i regeringens viktiga politiska arbete?

Varför inhämtas och beaktas inte den respons som man senare tar till sig redan under beredningsskedet, innan ett förslag över huvud taget läggs fram? Även om regeringen anser att dess egna idéer är förträffliga lönar det sig att förankra och testa förslagen innan de utannonseras.

Följande regeringsförslag som sannolikt skrotas är skatten på motorcyklar och eventuellt också den föreslagna båtskatten. Det framgick i slutet av förra veckan att det inom alla regeringspartier finns ett motstånd mot motorcykelskatten. På många håll är man också beredd att slopa tanken på båtskatt. Båda skatterna kan totalekonomiskt starkt ifrågasättas.

Regeringen tvingas gång på gång inse och medge att föreslag den lagt fram är dåliga. Varje gång det sker krymper dess trovärdighet.​

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03