Förmedlare: Färre bostadsaffärer i mars

Fyra av fem företag som sysslar med bostadsförmedling hör till Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund, deras statistik täcker alltså inte hela marknaden. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Enligt branschens centralförbund såldes 13 procent färre gamla bostäder i mars i år jämfört med mars i fjol.

Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund KVKL:s statistik bygger på de affärer som förs in i förbundets webbtjänst av förmedlare och byggföretag. Jämförelsen omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa.

Statistiken visar att 4 748 gamla bostäder såldes i mars, klart färre än i mars 2017. Även när det gäller nyproduktion var försäljningen mindre än samma period året innan.

I landets 13 största städer har bostädernas pris ökat 3 procent på årsnivå. Medelpriset för en kvadratmeter i huvudstadsregionen var 4 519 i mars, vilket är 4,5 procent mer än i mars i fjol. I Helsingfors var medelpriset 5 255 euro per kvadratmeter, hela 6 procent dyrare på årsnivå.

I hela landet var den genomsnittliga försäljningstiden för en bostad i ett flervåningshus 83 dagar, och för ett egnahemshus 129 dagar.