Förmedlare: Bostadshandeln mattades av i februari

Flervåningshus i Böle. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Enligt branschens centralförbund såldes 7,2 procent färre gamla bostäder i februari i år jämfört med samma tid i fjol.

I februari registreras en total minskning på 7,2 procent i antalet bostadsaffärer jämfört med februari i fjol, enligt Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund KVKL.

Försäljningen av lägenheter i flervåningshus minskade med 4,1 procent. Totalt såldes 4 547 gamla bostäder.

Även försäljningen av nyproduktion är lägre än under motsvarande period 2017, men fortfarande det dubbla jämfört med 2016.

Bostadspriserna fortsatte stiga i huvudstadsregionen i februari, enligt förbundet med 0,7 procent jämfört med januari. På årsnivå är ökningen 5,5 procent.

I de tio största städerna på annat håll i landet sjönk priserna med 0,7 procent i februari, jämfört med januari. På årsnivå har priset stigit 2,4 procent.

Fastighetsförmedlingsbranschens centralförbund KVKL:s statistik bygger på de affärer som förs in i förbundets webbtjänst av förmedlare och byggföretag.

Jämförelsen omfattar Helsingfors, Esbo, Vanda, Jyväskylä, Kouvola, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Björneborg, Uleåborg, Tammerfors, Åbo och Vasa.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46