Förlust för Viking Line – svag svensk krona inverkar negativt

Viking Mariella. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

För årets första kvartal rapporterar Viking Line ett rörelseresultat på minus 14,2 miljoner euro jämfört med minus 13,5 miljoner under motsvarande period i fjol.

Enligt vd Jan Hanses påverkades resultatet för januari–mars negativt av att årets påsktrafik helt och hållet inföll utanför kvartalet, det vill säga i april. Den svaga svenska kronan inverkar också negativt.

Hanses är ändå hoppfull inför sommaren.

– Jag ser med tillförsikt fram emot högsäsongen då vårt resultat i huvudsak genereras, säger han i rapporten.

Koncernens omsättning sjönk under kvartalet till 95,8 miljoner euro jämfört med 100,3 miljoner under motsvarande period i fjol.

Under kvartalet transporterade rederiet färre passagerare än motsvarande period i fjol, 1,12 miljoner jämfört med 1,22 miljoner i fjol. Samtidigt transporterades 109 790 personbilar jämfört med 114 387 ett år tidigare.

Intäkterna från passagerartrafiken minskade till 83,0 miljoner euro (88,2 miljoner i fjol), medan fraktintäkterna ökade till 12,3 miljoner euro från 11,5 miljoner.

Viking Line håller framtidsutsikterna oförändrade: för helåret 2019 väntar man sig ett rörelseresultat i nivå med, eller bättre än 2018.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning