Förlust för Viking Line – svag svensk krona inverkar negativt

Viking Mariella. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

För årets första kvartal rapporterar Viking Line ett rörelseresultat på minus 14,2 miljoner euro jämfört med minus 13,5 miljoner under motsvarande period i fjol.

Enligt vd Jan Hanses påverkades resultatet för januari–mars negativt av att årets påsktrafik helt och hållet inföll utanför kvartalet, det vill säga i april. Den svaga svenska kronan inverkar också negativt.

Hanses är ändå hoppfull inför sommaren.

– Jag ser med tillförsikt fram emot högsäsongen då vårt resultat i huvudsak genereras, säger han i rapporten.

Koncernens omsättning sjönk under kvartalet till 95,8 miljoner euro jämfört med 100,3 miljoner under motsvarande period i fjol.

Under kvartalet transporterade rederiet färre passagerare än motsvarande period i fjol, 1,12 miljoner jämfört med 1,22 miljoner i fjol. Samtidigt transporterades 109 790 personbilar jämfört med 114 387 ett år tidigare.

Intäkterna från passagerartrafiken minskade till 83,0 miljoner euro (88,2 miljoner i fjol), medan fraktintäkterna ökade till 12,3 miljoner euro från 11,5 miljoner.

Viking Line håller framtidsutsikterna oförändrade: för helåret 2019 väntar man sig ett rörelseresultat i nivå med, eller bättre än 2018.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning