Förlorarens värdighet

Det finns en magi i förlustens ögonblick, skriver Henrik Jansson, en insikt om att den solkiga ytan bara är ett hölje över något vackert och gripande.