Förlikningsförslag kan stoppa strejk på passagerarfartyg

Parterna i arbetstvisten inom utrikessjöfarten ska ge sina svar senast klockan 16 på fredagen.

Riksförlikningsmannen Minna Helle gav sitt medlingsbud klockan 2 på fredagsmorgonen. Förlikningsförslaget är inte offentligt förrän svaren ges.

Arbetstagarpart i tvisten är Finlands Skeppsbefälsförbund, medan arbetsgivarsidan representeras av Rederierna i Finland.

Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om arbetsnedläggning med start den 23 mars klockan 6. I praktiken skulle strejken betyda att passagerarfartyg som går från Helsingfors och Åbo till Sverige, och fartyg som går mellan Mariehamn och Kapellskär ligger kvar i hamn.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00