Förlikningsförslag kan stoppa strejk på passagerarfartyg

Parterna i arbetstvisten inom utrikessjöfarten ska ge sina svar senast klockan 16 på fredagen.

Riksförlikningsmannen Minna Helle gav sitt medlingsbud klockan 2 på fredagsmorgonen. Förlikningsförslaget är inte offentligt förrän svaren ges.

Arbetstagarpart i tvisten är Finlands Skeppsbefälsförbund, medan arbetsgivarsidan representeras av Rederierna i Finland.

Finlands Skeppsbefälsförbund har varslat om arbetsnedläggning med start den 23 mars klockan 6. I praktiken skulle strejken betyda att passagerarfartyg som går från Helsingfors och Åbo till Sverige, och fartyg som går mellan Mariehamn och Kapellskär ligger kvar i hamn.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03