Förhörsförfarandet i fängelser diskuteras efter misstänkt misshandel:

Brottspåföljdsmyndigheten anser att det finns skäl att fundera på om förhörssituationerna vid fängelser borde utvecklas. Myndigheten uppger att de gjort ett initiativ till polisstyrelsen om att tillsammans fundera på behovet att utveckla polisens förhörsförfaranden.

En fånge misstänks ha misshandlat den polis som förhörde honom i går vid Helsingfors fängelse. Den manliga polisen hann enligt polisen få allvarliga skador innan fängelsets personal kunde stoppa misshandeln. Polisen uppgav på fredagen att polismannen i fråga inte svävar i livsfara.

Fallet utreds som mordförsök. Utredningen har fortsatts med förhör och en teknisk utredning. En del av händelserna finns sparade i fängelsets övervakningskameror.

Brottspåföljdsmyndigheten ser fallet som väldigt allvarligt och exceptionellt. Liknande situationer har inte förekommit tidigare vid fängelset i fråga. Myndigheten kommer att be Helsingfors fängelse om en utredning om fallet.

Enligt myndigheten är våldsbrott mot fängelsepersonal mycket ovanliga. I fjol anmäldes tretton fall i fångdatabasen, varav också fall av våldsamt motstånd mot tjänstemän fanns medräknade. Av dessa anmälningar har två lett till polisanmälan.

Enligt brottspåföljdsmyndigheten gjordes i fjol sammanlagt 181 brottsanmälningar från fängelset, varav 160 var från slutna fängelser och 21 från öppna anstalter.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning