Förhörsförfarandet i fängelser diskuteras efter misstänkt misshandel:

Brottspåföljdsmyndigheten anser att det finns skäl att fundera på om förhörssituationerna vid fängelser borde utvecklas. Myndigheten uppger att de gjort ett initiativ till polisstyrelsen om att tillsammans fundera på behovet att utveckla polisens förhörsförfaranden.

En fånge misstänks ha misshandlat den polis som förhörde honom i går vid Helsingfors fängelse. Den manliga polisen hann enligt polisen få allvarliga skador innan fängelsets personal kunde stoppa misshandeln. Polisen uppgav på fredagen att polismannen i fråga inte svävar i livsfara.

Fallet utreds som mordförsök. Utredningen har fortsatts med förhör och en teknisk utredning. En del av händelserna finns sparade i fängelsets övervakningskameror.

Brottspåföljdsmyndigheten ser fallet som väldigt allvarligt och exceptionellt. Liknande situationer har inte förekommit tidigare vid fängelset i fråga. Myndigheten kommer att be Helsingfors fängelse om en utredning om fallet.

Enligt myndigheten är våldsbrott mot fängelsepersonal mycket ovanliga. I fjol anmäldes tretton fall i fångdatabasen, varav också fall av våldsamt motstånd mot tjänstemän fanns medräknade. Av dessa anmälningar har två lett till polisanmälan.

Enligt brottspåföljdsmyndigheten gjordes i fjol sammanlagt 181 brottsanmälningar från fängelset, varav 160 var från slutna fängelser och 21 från öppna anstalter.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning