Förhindra börsbolagen att konkurrera ut kommunerna

Så länge börsnoterade bolag har rätt att delta i äldrevården kommer de att ha möjlighet att på olika sätt kringgå den intensifierade kvalitetskontroll som Ole Norrback efterlyser.

Det är överraskande att ordförande för Svenska pensionärsförbundet, Ole Norrback, inte ser det grundläggande problemet i äldrevården (HBL Debatt 14.2). När de aktuella bristerna uppdagades, konstaterar han att de inte kom som någon överraskning, eftersom kontrollen av verksamheten är så svag, och framhåller att problemen bör åtgärdas med hjälp av förbättrad kvalitetskontroll. Tyvärr räcker det inte, när det gäller de stora, börsnoterade bolagens verksamhet.

Norrback har rätt i att alla kommuner inte har varit tillräckligt precisa som upphandlare av privata hälsovårdstjänster, men man måste fråga sig om vägen till god åldringsvård i längden verkligen går genom ytterst detaljerade avtal om minimikrav och därtill kopplad, kraftigt utbyggd övervakning. Naturligtvis kan man skärpa regler och intensifiera övervakning, men borde inte vägen till den goda vården i första hand utgå från att personalen ges möjlighet att ge god vård? Från att de, som arbetar inom åldringsvården, får förutsättningar att göra ett arbete som de kan vara stolta över och möjlighet att kontinuerligt utveckla det?

Visst krävs det regelbunden översyn av verksamheten, vare sig den drivs i offentlig, privat eller den tredje sektorns regi, men ett heltäckande, verkligen effektivt övervakningssystem skulle inte bara bli mycket dyrt. Det skulle också försvåra att utveckla och ta i bruk nya verksamhetsformer och arbetssätt.

Ifall vi på allvar strävar efter att alla gamlingar ska få den vård de behöver kan vi inte återgå till den "gamla, goda tiden", då åldringar, som inte hade anhöriga som kunde hjälpa dem, auktionerades till den som gick med på att ta hand om dem för den lägsta ersättningen. I dag är vi inte så långt ifrån den situationen, i och med att internationella investeringsbolag tagit över en stor del av äldrevården i vårt land. Deras främsta uppgift är att göra ekonomisk vinst och deras hjärtan klappar därför inte för våra äldre människors bästa, utan för att deras aktieägare ska få så god avkastning på sitt kapital som möjligt.

Så länge börsnoterade bolag, som till stor del ägs av internationella investerare, har rätt att delta i äldrevården, kommer de att ha möjlighet att på olika sätt kringgå den intensifierade kvalitetskontroll, som Norrback efterlyser. Om utgångspunkten för verksamhet inom äldrevården är att eftersträva största möjliga vinst hittar stora bolag kryphål i alla bestämmelser och kan, med hjälp av sina jurister, försvåra och försena myndigheternas försök att ställa dem till ansvar. Eftersom de årligen betalar ut vinst åt sina aktieägare blir dessutom kostnaderna för deras verksamhet, åtminstone i princip, större än kommunens.

Därför gäller det i första hand att förhindra att börsbolagen, genom invecklade, interna lånearrangemang, kan konkurrera ut inte bara kommunens egen verksamhet, utan också vanliga, hyggliga finländska föreningar och företag inom vården.

Gustav Wickström Åbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning