Förhandlingarna tär hårt på Alliansen

Ulf Kristersson balanserar mellan många viljor kring regeringsbildningen i Sverige – också bland sina egna. Bild: Antti Aimo-Koivisto

De fyra högerpartierna i Sverige slits åt olika håll.

STOCKHOLM Sveriges borgerliga fyrpartiallians slits nu av en skala av ideologiska skillnader. Moderatledaren Ulf Kristersson har i en vecka försökt bilda regering, men hans kort på hand är förvirrande många.

Det har gått en månad sedan riksdagsvalet i Sverige. Sverige är vant vid snabba regeringsbildningar, men nu har man redan passerat det gamla rekordet från 1979 på 25 dagar.

Bland allianspartierna har Kristdemokraterna parkerat sig längst ut mot Sverigedemokraterna, som har stämplats med ett slags tabu i svensk politik.

Vid pressträffarna i Riksdagshuset står Kristdemokraternas ledare Ebba Busch Thor fast vid att inte förhandla med Sverigedemokraterna, men att inte heller tacka nej till deras eventuella stöd. Kretsarna kring partiet har också i ett slags kristet sinnelag, och i en demokratisk respekt för Sverigedemokraternas över en miljon väljare, stött linjen.

Ulf Kristersson har själv vägrat förhandla med Sverigedemokraterna. Det är också Centerns och Liberalernas hållning.

14 års sammanhållning

Alliansen bildades för 14 år sedan hemma hos den dåvarande Centerledaren Maud Olofsson i ett av de tre bebodda husen i byn Högfors i Norrland. Alliansen lyckades regera i åtta år, men har sedan vittrat till ett slags löst valförbund om vem som kan bilda regering tillsammans.

De fyra slits av öppna spekulationer. Den otåligt energiske Ulf Kristersson pressas av sina egna att bilda en smal högerregering utan Centern och Liberalerna. Kring Centern och Liberalerna finns samma tongångar om att längre fram gå med Socialdemokraterna.

Många i näringslivet driver på Moderaterna att ta makten till varje pris för att kunna driva en klar högerpolitik.

Men inte alla. Styrelseveteranen Marcus Storch (NCC, Dagens Industri, Nobelstiftelsen) har varnat för att ett lillfinger till Sverigedemokraterna ger nationalismen hela handen. En sluten yllesvensk politik, säger den falangen, är inte heller det bästa för företagslivet.

Stora sakfrågor i ekonomin

Ekonomerna vill se regeringen komma in på sakfrågor. På tv är de två tidigare finansministrarna Erik Åsbrink (Socialdemokraterna) och Anders Borg (Moderaterna) inför en väntad lågkonjunktur i Sverige om några år, eniga om mycket.

I frågor som annars är starkt ideologiska nickar socialdemokraten Åsbrink och moderaten Borg mot varandra: Svenska hushåll är för tungt skuldsatta. Byggsektorn är farligt överhettad och saknar sund konkurrens. Återinför fastighetsskatten. Släpp hyrorna lite friare.

– Men man kan inte fixa allt det på några veckor inför en regeringsbildning, sade Åsbrink. Det tar längre tid.

Kritiskt karaktärsreportage

Mitt i regeringssonderingen kommer högermediet Svenska Dagbladet med ett svidande reportage om Ulf Kristerssons förflutna som kommunpolitiker hemma i Strängnäs.

Kristersson beskrivs som en "oerhört kunnig", men otålig och oförankrad ledare som lämnade en kaotisk ekonomi efter sig när han försvann till Stockholm.

Sveriges Radios politiska kommentator Tomas Ramberg sade på tisdag morgon att det mest troliga nu är att partierna under en lång politisk höst får gå i väggen i tur och ordning.

– Sedan kan allt man lovade i valdebatterna anses vara förbrukat. Och så kan man inför väljarna säga att vi nu får testa allt som går här.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning