Tre regeringspartier tvekar, förhandlingarna fortsätter i kväll

Statsminister Sanna Marin (SDP) meddelade sent på tisdagskvällen att diskussionerna om att begränsa rörelsefriheten fortsätter under onsdagen. Bild: Laura Kotila/Statsrådets kansli

Begränsningar i rörelsefriheten kan bli aktuellt i huvudstadsregionen och i Åbo.

"Regeringen har förhandlat färdigt. Tre av regeringspartiernas riksdagsgrupper samlas ännu i morgon för att behandla saken", skriver statsminister Sanna Marin (SDP) på Twitter vid midnatt efter att regeringen under tisdagskvällen diskuterat frågan om huruvida begränsningar i rörelsefriheten behöver införas för att stävja coronaepidemin.

"Därefter kan vi utvärdera om det finns förutsättningar att ge riksdagen en proposition. Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet bedömer att det är motiverat med begränsningar och att de är nödvändiga", skriver Marin.

Enligt uppgifter i Helsingin Sanomat skulle de tre partier som Marin hänvisar till vara SFP, Vänsterförbundet och De gröna. De tre partierna har sedan tidigare ställt sig tveksamma till om en begränsning av rörelsefriheten kan motiveras, med hänvisning till att en begränsning av medborgarnas frihet att röra sig är ett betydande ingrepp i de grundlagsenliga rättigheterna.

Munskyddstvång i tätorter

Den andra frågan som var föremål för diskussioner i Ständerhuset på tisdagen var ett obligatorium att bära munskydd i olika offentliga miljöer.

Enligt uppgifter som Yle fått från källor vid förhandlingsbordet skulle eventuella begränsningar i rörelsefriheten och skyldigheten att bära munskydd gälla Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Åbo. Begränsningarna skulle kunna införas för tre veckor åt gången.

Enligt Yle skulle rörelsefriheten begränsas så att man endast får vistas i hemmets omedelbara omgivning, men förslaget innehåller även ett stort antal undantag. Bland annat skulle resor till arbetet och besök till fritidshus vara tillåtna. Även besök till läkare, affären och apotek skulle vara undantagna begränsningarna.

Skyldigheten att bära munskydd å sin sida skulle enligt Yles uppgifter gälla för personer födda 2007 eller tidigare och gälla i allmänna kommunikationsmedel och miljöer inomhus där det finns även andra personer än dem som hör till det egna hushållet.

Personer som av hälsoskäl inte kan använda munskydd skulle vara undantagna.

Marin sade innan mötet att två villkor ska uppfyllas för att ett enbegränsning av rörelsefriheten ska bli aktuellt. Dels ska hälsomyndigheterna se åtgärderna som nödvändiga, dels ska åtgärderna vara nödvändiga för att trygga landets vårdkapacitet.

Både Institutet för hälsa och välfärd och Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat att man betraktar läget som så pass allvarligt att begränsningar behövs, i alla fall lokalt.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning