Förhandlingarna var resultatlösa – strejken kan pågå ända fram till jul

Postfackets ordförande Heidi Nieminen beklagar att förhandlingarna i posttvisten strandat, men säger att facket inte backar från kravet att både frågan om posthanterarnas arbetsvillkor och branschens nya kollektivavtal löses samtidigt. Bild: Seppo Samuli/Lehtikuva

Parterna i poststrejken klarade inte av att komma överens om knäckfrågan om pakethanterarna i arbetsmarknadsförhandlingarna. Sent på söndagen varslade postfacket om att strejken kan fortsätta ända till den 22 december.

Samtalen mellan arbetsgivare och arbetstagare pågick under hela söndagen på riksförlikningsmannens byrå. När förhandlingsparterna äntligen trädde fram – drygt tre timmar efter att de redan borde ha gett sitt svar på lösningsförslaget till pakethanterarnas tvist – var det med allvarliga miner.

Den segslitna arbetsmarknadstvist som berör kring 10 000 postanställda i olika uppgifter är fortfarande olöst och de sympatistrejker inom kollektivtrafik, flygtrafik och sjöfart som aviserats träder i kraft tidigt på måndag morgon.

Det som stoppade en lösning var att Medieförbundet, vars kollektivavtal pakethanterarna flyttats över till, vägrade godta det förslag om pakethanterares arbetsvillkor som lades fram på lördagseftermiddagen.

Det är denna kärnfråga som har fördröjt de vidare kollektivavtalsförhandlingar som pågår. Pakethanterarfrågan har stått i vägen för resten av förhandlingarna då postfacket Pau anser att båda måste lösas på en gång.

Knäckfrågan olöst

Bakgrunden till hanterarfrågan är att Posten i höstas flyttade över pakethanterarna till dotterbolaget Posti Palvelut, vilket gjorde att hanterarna kom att lyda under ett nytt, för arbetstagarna sämre, kollektivavtal. Det här reagerade Post- och logistikunionen, alltså postfacket Pau, starkt på.

När denna hanterarfråga, som gäller 700 anställda, kom i vägen för kollektivavtalsförhandlingarna som gäller 10 000 postanställda, lade riksförlikningsmannen Vuokko Piekkala fram ett medlingsförslag. När detta förkastades och förhandlingarna körde fast tillsattes en utredningsgrupp med fyra arbetsmarknadsexperter för att ta fram ett nytt lösningsförslag i pakethanterarfrågan.

Detta förslag godkändes till sitt innehåll av alla parter utom Medieförbundet. Problemet blev då att Pau hade ställt villkoret att pakethanterarförslaget måste godkännas enhälligt. I och med att Medieförbundet sade nej tackade alltså också postfacket nej. Och därmed är situationen låst också för förhandlingar om det större kollektivavtalet.

Många besvikna

Den fyrväppling som tog fram det nu ratade förslaget om pakethanterarna är servicefacket Pams tidigare ordförande Ann Selin, före detta arbetsministern och FFC-ordföranden Lauri Ihalainen, arbetsmarknadsexperten Jukka Ahtela och Finlands näringslivs EK:s pensionerade arbetsmarknadsdirektör Lasse Laatunen. Dessa fyra trädde dämpade fram på riksförlikningsmannens byrå på Bulevarden på söndagseftermiddagen efter att deras förslag förkastats.

Gruppen föreslog att Posti Palvelut, Pau, Medieförbundet och Industrifacket från början av december sluter ett nytt kollektivavtal för pakethanterarna med samma villkor som har gällt i avtalet mellan Pau och Palta. Detta nya enskilda avtal skulle gälla till slutet av januari 2022.

– Tanken var att parterna då får ro att förhandla vidare om hur framtida avtal ska se ut, säger Laatunen, som medger att han är besviken över att detta förslag nu föll.

Också Ihalainen var märkbart bekymrad.

– Förnuftet skulle tala för att förhindra en utvidgad strejk. Ju snabbare den här frågan får en lösning, desto bättre.

Kollektivavtalet hade godtagits

Postfackets ordförande Heidi Nieminen säger att man hade kommit vidare om inte Medieförbundet kommit med sitt nej. Postfacket hade nämligen inget emot det andra medlingsförslag för kollektivavtal som riksförlikningsmannen kom med under söndagseftermiddagen. Man kom bara aldrig så långt som till att godkänna det på grund av pakethanterarfrågan.

– Om alla hade godtagit avtalet för pakethanterarna hade vi nu haft en bra helhet, säger hon.

Medieförbundet motiverar sitt beslut med att det inte är en del av avtalet mellan postfacket och Palta och inte kan tvingas bli det. Medieförbundets vd Jukka Holmberg säger i ett pressmeddelande att Posten själv har valt att flytta över pakethanterarna till Medieförbundet och ska ta ansvar för sitt beslut.

Oklart hur frågan tas vidare

Postfacket Pau har protesterat mot pakethanterarnas nya kollektivavtal för att det riskerar sänka lönerna för hanterarna betydligt i jämförelse med personal som utför samma slags arbete för andra företag och lyder under andra kollektivavtal. Personal i företag som Postnord, Matkahuolto, Schenker, Kaukokiito, DHL och UPS arbetar också med pakethantering, men följer inte Industrifackets kollektivavtal, utan Bil- och transportarbetarbranschens förbunds (AKT) avtal.

Eftersom pakethanterarna arbetar i tre skift, många i nattarbete, växer skillnaderna i månadslön ifall en del av arbetstagarna ersätts på olika sätt för obekväm arbetstid. Industrifacket har hittills betalat 80 cent nattillägg per timme medan till exempel postfacket betalat en tredjedel av timlönen. Skillnaderna i månadslön har dessutom vuxit genom skillnader i arbetstimmar och timlön. Där en del fått en timlön på knappa 12 euro direkt från början har andra kommit upp i drygt 10 euro efter 11 års arbetserfarenhet.

När det gäller vidare förhandlingar i posttvisten ligger bollen igen hos riksförlikningsmannen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning