Förhandlingar under tystnad

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Pappersbranschens löneförhandlingar låg nere under mer än en vecka, men nu förhandlar parterna igen. Mer än så avslöjas inte om läget.

På måndagen meddelade Pappersförbundet kortfattat att förhandlarna har träffats och att förbundets styrelse granskar läget på fredag. Eftersom förhandlingarna har pågått länge och kollektivavtalet löpte ut den sista september blir fredagen en viktig dag.

Om det inte finns ett förhandlingsresultat, eller om ett sådant inte verkar vara inom räckhåll, så kan förbundet besluta att avbryta förhandlingarna.

Pappersbranschens kollektivavtal stadgar att avtalet är i kraft så länge förhandlingarna om ett nytt avtal pågår. Men om någondera parten formellt avbryter samtalen upphör avtalet och med det bestämmelserna om arbetsfred.

Metsä-Groups storinvestering, bioproduktfabriken i Äänekoski, invigs av president Sauli Niinistö den 18 oktober. Skogsindustrin vill knappast att högtidligheten störs av fackliga påtryckningsåtgärder.

Avtalen för teknologisektorn går ut i oktober. Också här förhandlar parterna i medieskugga, men de antas ha nått så långt att de nu diskuterar lönerna.

Avtalskalendern gör att de viktiga exportsektorerna inleder höstens och vinterns avtalsrunda. Modellen där exportsektorns avtal bildar ramen för löneförhöjningarna över hela arbetsmarknadsfältet är alltså möjlig att förverkliga i praktiken, trots att själva principen förkastades tidigare i år. Den exportstyrda lönelinjen som Sverige med framgång har tillämpat i många år stärker konkurrenskraften genom att kostnaderna hålls i styr.

Facket och arbetsgivarna har olika uppfattning om löneförhöjningarna, men ett avtal som garanterar arbetsfred och förutsägbar kostnadsutveckling under det som återstår av högkonjunkturen är för viktigt för att få falla på oenighet som kan mätas i delar av en procentenhet.

Den verkliga armbrytningen kommer senare i höst när de offentligt anställda vill ha kompensation för den minskade semesterpengen och annat som de förlorade i konkurrenskraftsavtalet.

John-Erik Jansén Ledarskribent

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning