Förgångna värderingar i nytt ljus

Videoverk.Återvinning av metallskrot från gevär och bombplan i Irak visas i videoverket The Bell av Hiwa k.Bild: Historiska museet/Stockholm

Världens äldsta orgel och tobakspipan som en representant för kolonialism presenteras på Historiska museets intressanta utställning.