Förgångna värderingar i nytt ljus

Videoverk.Återvinning av metallskrot från gevär och bombplan i Irak visas i videoverket The Bell av Hiwa k. Bild: Historiska museet/Stockholm

Världens äldsta orgel och tobakspipan som en representant för kolonialism presenteras på Historiska museets intressanta utställning.

History Unfolds. Historiska museet, Narvavägen 13–17, Stockholm. Till den 19.11.

Fram till mitten av november pågår svenska Historiska museets History Unfolds, en utställning som kombinerar samtidskonst med historiska artefakter och som ifrågasätter historieskrivning samt reflekterar över svenska värderingar genom tiderna. Resultatet är en otroligt intressant och lärorik helhet i vilken betraktaren får lära sig bland annat varför 1600-tals tobakspipor representerar kolonialism eller hur många ord det svenska och turkiska språket har gemensamt.

Historiskas egen utställningsproducent Helene Larsson Pousette har agerat kurator, och medverkar på olika sätt gör bland andra museets antikvarie Inga Ullén samt Fredrik Svanberg, arkeolog och anställd vid förvaltningsmyndigheten Statens historiska museer under vilket Historiska museet lyder. Det är alltså i stor utsträckning fråga om en intern produktion, och den ger prov på imponerande kompetens inom det Östermalmbelägna museet.

När det gäller de samtidskonstnärer som medverkar i History Unfolds har blicken riktats utåt: nationer representerade är bland annat Irak, Turkiet och Serbien. Konstnärernas nuvarande hemland talar sitt tydliga språk om förutsättningar för en icke-europé att göra karriär inom den västerländska konstvärlden – samtliga bor i Europa, i London och Antwerpen snarare än i Bagdad och Belgrad. Sådan är världen.

Plakatmålning

History Unfolds förgrenar sig över stora delar av Historiska museet, och besökare guidas runt med hjälp av gula linjer på golvet. Fotografen Susan Meiselas dokumentation av Nicaragua hittas bakom salar av vikingaskatter, medan Esther Shalev-Gerz' The Gold Room hittas i källaren bland gyllene artefakter. På så sätt tvingas en besökare som enbart kommit för History Unfolds att även se icke-relaterade objekt som världens äldsta orgel eller ett inforum om massakern i Visby 1361.

Det digra materialet på Historiska museet har nackdelen att utställningen kan verka utmattande på besökare. Artur Zmijewskis fascinerande video Them är ett verk som många besökare hastar förbi. Det är synd, för den dokumentära filmen som är från 2007 känns ny och relevant trots att den har ett decennium på nacken. Dessutom är den otroligt rolig samtidigt som den är skräckinjagande.

Handlingen följer workshoppar i plakatmålning som Zmijewski organiserat och till vilka han bjudit in representanter för politiska och religiösa övertygelser. Resultatet är total kalabalik när grupperna börjar vandalisera varandras planscher och klippa sönder varandras skjortor. Sådant är hatet människorna emellan att ordet frihet gladeligen skärs sönder eller målas över bara för att det skrivits av någon med en annan åsikt.

Lojt hat

Hatet och dess historia återkommer i History Unfolds, men ofta är det frågan om ett lojt hat stöttat av vetenskap snarare än om det rasande hat som avbildas i Them. Finländska Minna L. Henriksson har för utställningen skapat en mindmap över den nordiska rasbiologins historia från 1850-tal till 1945. I en liten intervjuvideo påpekar Henriksson vilken vikt det ger hennes Unfolding Nordic Race Science att den visas i kontexten av ett historiskt museum snarare än på ett konstmuseum. På Historiska förväntar sig besökaren att bli serverad fakta, och tar därför Henriksson på allvar när hon redogör för hur den svenska staten stött rasbiologi och eugenik, dessa totalt ovetenskapliga "vetenskaper" som baserade sig på övermod, hat och förakt.

Samtliga konstnärer i History Unfolds – Meiselas, Shalev-Gerz, Zmijewski, Henriksson samt Dušica Dražiæ, Jananne Al-Ani, Meriç Algün Ringborg, Elisabeth Bucht, James Webb och Hiwa K – ställer ut intressant, allmänbildande och ofta sorgmodigt vacker konst, som i kombination med museets artefakter blir en harmonisk polyfoni av röster från vitt skilda århundraden och länder. Det är föga förvånande att utställningen nominerats till Årets Utställning 2016 i Sverige – här om någonstans finns bevis på att en utställning med en pedagogisk dimension kan vara en konstupplevelse.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning