Författareföreningen kritiserar Odes ”Avajaiset” på svenska

Bild: Leif Weckström

Det är beklämmande att se programmet för invigningen av Helsingfors centrumbibliotek Ode

Det är beklämmande att se programmet för invigningen av Helsingfors centrumbibliotek Ode, som ordnas den 5 och 6 december. Den svenskspråkiga litteraturen har getts ett marginellt utrymme, vilket känns som en direkt förolämpning mot de finlandssvenska läsarna, författarna, den intresserade allmänheten och hela den svenskspråkiga nationallitteraturen i Finland.

Hur har arrangörerna tänkt? Är det svenskspråkiga inslaget något som tvångsmässigt kan kvitteras bort via samtal med ett fåtal författare från ett och samma förlag? Den svenskspråkiga litteraturens historia, mångfald och kvalitet förpassas på detta vis effektivt till marginalen under dessa i övrigt storslagna "avajaiset".

Peter Sandström ordförande Johanna Sandberg verksamhetsledare Finlands svenska författareförening

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46