Författare utbildas vid Konstuniversitets nya magisterprogram

Bild: Mostphotos

I höst inleder sex personer sina studier i litterärt skrivande vid Teaterhögskolan.

Det är den första finländska författarutbildningen på högskolenivå, och studierna sker i dialog med bildkonsten, teatern, musiken och den konstnärliga forskningen vid Konstuniversitetet. Grunden för studierna är ett personligt skrivprojekt. Det första året fungerar Finlandia-belönade Riikka Pelo som gästande professor vid programmet, skriver Helsingin Sanomat.

Magisterprogrammet finansieras med en miljondonation av Otava.