Företagsläkaren Milena Johans överväger skicka patienter utomlands på grund av läkemedelsbristen

Patienterna kan få betala dyrt för läkemedelsbristen på apoteken. Bild: Katja Lösönen/Apotekarförbundet

Läkemedelsbristen har konkreta effekter på patienternas vardag och läkarnas arbetsrutiner. För några dagar sedan övervägde läkaren Milena Johans att skicka sin patient utomlands eftersom det rätta läkemedlet var slut i Finland.

Företagsläkaren Milena Johans är upprörd. Nästan alla dagar blir hon uppringd av patienter och farmaceuter då en viss medicin inte går att få tag på. Först handlade det om enskilda preparat, nu kan he...