Företaget bakom skol-Wilma i topp när Kauppalehti listar mest lönsamma

Wilma används för kommunikation mellan hem och skola. Foto: SkärmavbildBild:

Kauppalehtis analytiker har gått igenom fjolårets resultat.