Företagens syfte kan vara annat än att ge vinst

Bestämmelsen innebär inte någon skyldighet att producera största möjliga utdelningsbara belopp på kort sikt.

"Finanssektorn handlar om att flytta pengar från de 80 procenten av mänskligheten som är finansiella idioter till de 20 procenten som har idéer" (den nuvarande styrelseordföranden för UPM-Kymmene, maj 2015).

I debatten om UPM:s nedläggning av fabriken i Kaipola har det påståtts att ett aktiebolag är till för att generera vinst åt sina ägare. Detta är inte "ett påhitt av företagen själva eller deras ägare utan en entydig paragraf i gällande aktiebolagslag" (HBL Debatt 15.9). Denna beskrivning är ingalunda entydig utan snarare enfaldig.

Aktiebolagslagen (624/2006) säger så här: "Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen" (1 kap. 5 §).

Bestämmelsen innebär inte någon skyldighet att producera största möjliga utdelningsbara belopp på kort sikt, utan vinstgenereringen måste ses på längre sikt (Regeringens proposition 109/2005). En förutsättning för att bolaget skall generera vinst på längre sikt och för att värdet på dess aktier skall stiga är ofta att bolaget iakttar samhälleligt acceptabla förfaranden också i situationer där lagstiftningen inte tvingar bolaget till detta.

I bolagsordningen kan som verksamhetens syfte anges också något annat än att ge aktieägarna vinst. Bestämmelserna kan beröra antingen generering av vinst eller utdelning av eventuell vinst. I bolagsordningen kan också föreskrivas att bolagets vinstmedel skall delas ut till andra än aktieägare.

Tapio Kuosma, juris licentiat, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning