Företagen skapar grunden för välfärden

Löntagarna betalar skatter på sina löner men lönerna uppstår endast om företagen sysselsätter.

Hur välfärden ska finansieras på lång sikt är en fråga som både forskare och politiker söker ett svar på. Med den skattegrad som vi har i Finland i dag är det klart för de flesta att svaret inte...