Företagarna i Finland efterlyser tuffare finanspolitik

Företagarna i Finland välkomnar Finansministeriets förslag till statsbudget för 2019, men anser att regeringen borde ha gjort mer för att minska statsskulden.

Enligt finansminister Petteri Orpos förslag kommer budgetunderskottet att vara 1,7 miljarder euro samtidigt som statsskulden stiger till 109 miljarder euro.

– Det här var en smärre besvikelse. Finanspolitiken borde vara stramare, säger chefsekonom Mika Kuismanen på Företagarna i Finland.

Företagarna efterlyser också strukturella arbetsmarknadsreformer för att få i gång sysselsättningen och minska arbetslösheten. Enligt Företagarna i Finland är regeringens aktiveringsmodeller mycket välkomna åtgärder.

– Aktiveringsmodellerna biter trots allt inte på den hårda kärnan i arbetslösheten. Antalet arbetslösa sjunker endast med hjälp av strukturella reformer av arbetsmarknaden, säger Kuismanen.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02