Han vill begränsa politiska strejker med medborgarinitiativ – "Det jag såg i februari började harma mig"

Topi Paananen är vd för Peikko Group, men medborgarinitiativet gör han i egenskap av medborgare. – Jag är inte anhängare av något enskilt parti, men medborgarinitiativ är en bra grej, säger Paananen. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Topi Paananen är vd för ett företag i byggbranschen, men ville som privatperson bekosta en opinionsmätning om politiska strejker. Nu sätter han i gång ett medborgarinitiativ för att begränsa strejkrätten. – Politik hör inte till arbetsplatsen, säger Paananen.

Debatten om politiska strejker har rasat tidigare och Topi Paananen vet att han är ute i ett ärende som delar åsikterna skarpt.

Det visar också den opinionsmätning han lät göra på egen bekostnad, där hälften visar förståelse för politiska strejker och hälften inte gör det, i en utfrågning med drygt tusen deltagare.

– Jag vet att jag petar i ett getingbo, säger Paananen, som av en händelse öppnar upp medborgarinitiativet samma dag som dagvårdspersonal protesterar mot regeringens lag om småbarnsfostran – men Paananen preciserar att det inte har något med onsdagens protest att göra, och att han inte heller kritiserar motivet i den.

En principfråga

Han förklarar att tanken i själva verket grott sedan den dag i februari då regeringens aktiveringsmodell föranledde både manifestationer och inom vissa fack en dygnslång politisk strejk. I samma tider hade han kontakt med andra företag, och säger att han fick höra att det förekom en press på personalen att delta. Då orsaken var politisk började det harma honom, säger han.

– Jag kan inte heller föreställa mig att jag skulle komma och lägga fram politiska synpunkter till mina anställda. Det passar inte på en arbetsplats.

Vilka förluster hans eget företag kan ha drabbats av vill han inte gå in på, utan ser det mera som en principfråga.

– Om det gäller ett politiskt förslag så har jag inte haft någon möjlighet att påverka det. Det är två helt andra parter som grälar, men jag betalar. Och när det drabbar kollektivtrafiken så drabbar det människor som är beroende av den, de som inte har råd med bil. Det gjorde mig arg.

Vill inte förbjuda helt

Paananen vill inte begränsa rätten att strejka i en situation där det gäller förhandlingar mellan fackförbund och arbetsgivarförbund, och inte heller förbjuda politiska manifestationer helt och hållet, bara begränsa dem.

– Det är inte fråga om ett totalt förbud, eftersom också ILO godkänner löntagarnas rätt till manifestation.

ILO är FN:s internationella organ för arbetsfrågor, och enligt principer som Finland ratificerat ska fackförbund ha rätt till protester och demonstrationer i samhälleliga frågor också när det inte gäller kollektivavtal.

I medborgarinitiativet föreslås därför att rätten till politisk strejk begränsas till att gälla frågor som tangerar arbetsvillkor och att det är tidsmässigt begränsat.

– Till exempel i Sverige har rättspraxis visat att några timmar är tillåtet, ger Paananen som exempel.

Han föreslår också att veckoslut kan användas för manifestation, då det inte är arbetstid.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning