Företag stora som stater

Globala teknologiföretag har inflytande och ansvar. De har också intresse av dialog med beslutsfattare.

Innovativa och framgångsrika stora globala företag är i ekonomiska termer ofta större än små stater. De är aktörer som följer de spelregler både nationella lagstiftningar och internationella avt...