Företag sålde utländskt vilt som inhemskt – kan ha tjänat 100 000 euro på brotten

Företaget Juopin Meklari har köpt viltkött i huvudsak från Estland. Köttet har märkts som inhemskt och har hanterats i lokaler som saknar tillstånd. Bild: Hangsna/Wikimedia Commons

Ett företag har styckat, malt och paketerat viltkött i lokaler som bara har tillstånd för att förvara frysprodukter. Företagets felmärkta produkter är fortfarande till salu runtom i landet.

Företaget Joupin Meklari i Södra Österbotten misstänks ha sålt utländskt viltkött, men påstått att köttet är inhemskt. Företaget har också malt, styckat och förpackat köttet i lokaler som endast har haft tillstånd för förvaring av frysprodukter.

– Det handlar i huvudsak om älg och kronhjort som företaget har köpt från Estland, säger utredningsledare Sakari Palomäki.

Verksamheten har pågått i nästan tre år och företaget kan ha tjänat upp till hundratusen euro på brotten. Det är framför allt stora butikskedjor och restauranger som har köpt köttet.

– Företaget har inte haft tillstånd för att hantera köttet, men det har inte orsakat någon hälsorisk för konsumenterna. Riskerna överlag är förstås större i den här sortens fall.

Misstankarna gäller grovt bedrägeri, hälsobrott, marknadsföringsbrott och livsmedelsförseelse. Polisen har gripit företagets ägare och en anställd. På fredagen häktade tingsrätten i Södra Österbotten ägaren på sannolika skäl misstänkt för brotten.

Felmärkta produkter

Livsmedelsverket har beslutat att de köttpartier som ännu inte har gått till försäljning ska förstöras. Det går inte att förvissa sig om produkternas innehåll, ursprung eller livsmedelssäkerhet på grund av oklarheter i förpackningsbeteckningarna, skriver verket i ett pressmeddelande.

Joupin Meklari har sålt kring 2 500 kilogram viltkött per år och köttprodukterna är fortfarande till salu inom detaljhandeln och i restauranger. Livsmedelsverket har bett de kommunala myndigheterna se till att produkterna förstörs.

Konsumenterna har möjligheten att returnera produkterna till köpstället eller slänga dem i vanligt hushållsavfall.

Anne Kalmari (C), ordförande för riksdagens jord- och skogsbruksutskott, ser allvarligt på bedrägerierna.

– Märkning om ursprungsland är en garanti för säkerhet och kvalitet. Utomlands är det billigare att producera mat, eftersom produktionsförhållandena, säkerheten och användningen av bekämpningsmedel är på en helt annan nivå än här hemma, skriver Kalmari i ett pressmeddelande.

Enligt Kalmari är märkningsbedrägerier vanliga, speciellt då det gäller kött, vin, ost och olivolja. Hon hoppas att det ska bli lättare att tipsa myndigheterna om misstänka felmärkningar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning