Företag på landsbygden får stödpaket

Många företagare på landsbygden har hamnat i knipa på grund av coronaviruset. Nu får de ett stödpaket. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Företag på landsbygden som inte tidigare fått tilläggsstöd får nu hjälp, informerar Jord- och skogsbruksministeriet.

Jord- och skogsbruksministeriet bereder ett stödpaket för landsbygdsföretag på grund av det svåra läget många hamnat i till följd av coronaviruset.

Stödet riktas till dem som bedriver landsbygdsturism, förädlar jordbruksprodukter och till andra småföretag på landsbygden. Också fiskefartyg, fiskodling och företag som förädlar fisk får stöd.

De som får stödet är företag som faller utanför det tilläggsstöd som i nuläget betalas av bland annat närings- trafik- och miljöcentralerna.

Ministeriet informerar närmare om stödåtgärderna genast när detaljerna och finansieringen har fastställts.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning