Förenklad tjänst ska få äldre att sköta bankärenden på nätet

OP-gruppen har fått respons om att nätbanken känns komplicerad att använda och inför sin förenklade tjänst – eventuellt med röststyrning som ett ytterligare steg. Bild: Mostphotos

Bankerna vill styra sina kunder till nätet, även om i synnerhet många äldre inte är du med det digitala. OP-gruppen svarar med en nätbank på klarspråk. Baktanken är inte att få bort folk från kontoren, enligt koncernchefen.

HBL har tidigare skrivit om flera pensionsorganisationers uppror mot att bankärenden flyttar ut på nätet – en utveckling som leder till att de som inte känner sig hemma i den digitala världen har allt färre bankkontor att vända sig till och där måste betala dyrt för servicen.

Finanskoncernen OP-gruppen lanserar nu en förenklad nättjänst som ska locka bland andra dessa seniorer. Det är en mer avskalad version av koncernens nätbank avsedd för de mest grundläggande bankärendena som tillgång till konto och betalning av räkningar. Möjligheten att göra placeringar eller låneansökningar saknas till exempel.

Koncernchefen Timo Ritakallio beskriver tjänsten som en nätbank på klarspråk. Målgruppen är äldre personer, men också de med nedsatt syn och motorik samt funktionsbegränsningar. Han tror dessutom att det kan finnas kunder som vill använda tjänsten för basärenden parallellt med den egentliga nätbanken.

– Vi vill hitta sätt som gör det möjligt för alla att vara delaktiga i den digitala världen.

Handlar det också om att ni vill styra folk till de digitala tjänsterna och bort från kontoren?

– Tanken är inte att med det här få en drive för att minska bankkontoren, utan att sänka tröskeln för kunderna att använda nättjänsterna. De är enklare för kunderna, eftersom de går att använda när som helst. Kundernas valfrihet består ändå.

Ritakallio säger att respons från bankkunderna har visat att det finns de som anser att den nuvarande nätbanken är för svår att använda. Han talar om att kunderna består av flera segment, allt från de som har vuxit upp i den digitala världen till dem som saknar en smarttelefon eller internetuppkoppling.

Enligt Statistikcentralens undersökning använde 37 procent av 75–89-åringarna internet under 2017 – mot 88 procent av alla 16–89-åringar.

– I Finland finns det hundratusentals personer över 60 år som aldrig har använt internet. De har inga som helst möjligheter att sköta sina bankärenden elektroniskt, sade Eeva Kuuskoski, ordförande för Pensionärsförbundens intresseorganisation till HBL i våras.

Samtidigt är många äldre i dag till exempel aktiva resenärer, betonar Timo Ritakallio, vilket gör att de kan ha nytta av att inte vara bundna till bankkontor.

OP-gruppen torde vara den första bank i Finland som tar i bruk en liknande tjänst, men till exempel Nordea har i samarbete med en mobiloperatör ett pilotprojekt som ska locka äldre att använda bankservice via pekplatta.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning