Förenklad historieskrivning

Kanske man kunde säga att Finland med röd seger 1918 "kunde" ha blivit en del av Sovjetunionen.

"Med röd seger 1918 hade Finland blivit en del av Sovjetunionen" heter det i en kommentar till Staffan Bruuns artikel om inbördeskriget (HBL 26.11). I en i övrigt insiktsfull och balanserad redogörelse låter detta lite väl förenklat.

Den röda regeringen avvisade faktiskt bolsjevikernas inviter att ingå i deras statsbildning. I stället slöts ett fördrag mellan det röda Finland och bolsjevikernas Ryssland om gränsdragningen mellan länderna, där det också ingick att Finland skulle få Petsamo. Hur det sedan i verkligheten hade blivit i fall av en röd seger är en annan sak, men här rör vi oss på den kontrafaktiska historieskrivningens osäkra mark. Kanske man kunde säga att Finland med röd seger 1918 "kunde" ha blivit en del av Sovjetunionen.

Risto Nurmela Pargas

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00