Förenkla snöröjningen: Inför datumparkering

Snöröjningen av i dag är i högsta grad ineffektiv och mycket dyr.

Igen är snökaoset ett faktum i Helsingfors. Snön vräker ned. Bilisterna svär över insnöade och inplogade bilar. Fastighetsskötarna går upp i limningen på bilar som hindrar snöröjning och takskottning. Bommar och snödrivor finns kors och tvärs längs våra gator och trottoarer till stort förfång för såväl bilister som fotgängare.

Snöröjningen av i dag är i högsta grad ineffektiv och mycket dyr som det väl framgått av alla tidningar. Vad har det blivit av planerna på datumparkering? Redan ett parkeringsförbud för en dag per vecka från mitten av december till slutet på mars skulle förenkla snöröjningen betydligt för husbolagen och staden.

Det påstås att datumparkering minskar antalet parkeringsplatser. Jag vill påstå att nuvarande system med snödrivor och bommar som finns längs körbanorna på obestämd tid minskar parkeringsplatserna i betydligt högre grad än datumparkering.

Rolf Eriksson Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning