Föregå med gott exempel, Halla-aho!

I Finland finns för varje flykting duktigt av ogjort nyttigt arbete som ingen finländare vill ha.

Samma dag som riksdagen diskuterar mobbning i skolorna far ordföranden för riksdagens näst största parti kraftigt ut mot de invandrare som befinner sig i vårt land och de kostnader de står för. Den som lyssnar till hans inlägg får ett intryck av att alla problem är lösta om man kan bli av med dem som finns här och förhindra nya flyktingströmmar att söka sig till våra gränser. Hans partikamrater instämmer i tongångarna.

När jag lyssnar på inläggen tänker jag på en ung irakisk invandrare och hans synpunkter på vad man borde ta sig till med flyktingar som kommit till vårt land och som det i dagens läge inte går att bli av med. Han är, liksom många av hans olycksbröder, beredda att hugga i och kommer med förslag på hur det kunde gå till. I Finland finns för varje flykting duktigt av ogjort nyttigt arbete som ingen finländare vill ha. Han har själv tagit itu med allt arbete som erbjudits. 
Jag erinrar mig paniken som uppstod då pandemin slog till och inreseförbud för ukrainare och filippiner trädde i kraft. Skulle jordgubbarna ruttna på åkrarna, skulle blåbären bli kvar i skogen? "Sätt invandrarna att plocka", lydde ett förfluget (?) yttrande av ovannämnda ordförande.

Han återkom inte, vad jag kunde notera, till sitt förslag. Ändå var det på många sätt intressant att höra sådana funderingar just från det hållet. På den tiden som anhängarna av hans parti drömmer sig tillbaka till, då Finland var finskt på allvar, skulle det antagligen inte ha varit något problem att hitta jordgubbs- och blåbärsplockare bland arbetslösa finländare. Men det finns skäl att misstänka att förslaget inte var allvarligt menat.


Jag återkommer till den unge irakiern. I motsats till dem som i flyktingsituationen ser enbart problem och kostnader kommer han med konkreta förslag. Han konstaterar att "människan behöver arbeta, utan arbete – inget liv". Han konstaterar att de som har traumatiska upplevelser så att de inte orkar arbeta bör få psykologisk hjälp så fort som möjligt så att de känner att de vill återvända till arbetet. "Ingenting är värre än att hamna på en flyktingförläggning utan att ha något att göra. Då kan man bli desperat och utföra handlingar man annars aldrig skulle göra."

Den unge irakierns förslag är att skicka invandrare "som ändå är här" till orter där det är brist på arbetskraft. "Om de är lata så måste man ta reda på varför. Det kan hända att det räcker med att föregå med gott exempel och att jobba tillsammans. Om det inte hjälper får man lov att vara litet strängare."

Låt mig återkomma till mobbningen och det där med att föregå med gott exempel. När ordföranden för riksdagens näst största parti yttrar sig om invandrare på det sätt som han gör, och när han vägrar ta itu med partikamraters chockerande exempel på mobbning bland vuxna, på deras rasism och direkta hot om våld, bereder han jordmånen för mycket värre handlingar.

Hur skulle det vara herr ordförande att följa den unge irakiske invandrarens råd och föregå med gott exempel?

Anna Lena Bengelsdorff, Raseborg

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning