Förebilderna är a och o på vägen till dirigentyrket – så svarar fyra kvinnor i HBL-enkät

Förväntningarna som ställs på dagens kvinnliga dirigenter är mångfasetterade. Från vänster Johanna Almark, Aliisa Neige Barrière, Emilia Hoving och Ruut Kiiski. Bild: Niklas Tallqvist/Cata Portin/Laura Oja-pressbild/HBL-collage

Vad tänker de kvinnliga dirigenterna om sin situation i dag? Vi frågade om karriärmöjligheter, förebilder, lärare och mottagande. Så svarade fyra dirigenter.

ALIISA NEIGE BARRIÈRE, dirigentstuderande vid Sibelius-Akademin sedan 2019: Min lycka har varit att jag har vuxit upp i en familj där min mamma (tonsättaren Kaija Saariaho, red.anm.) fått kämp...