Flera förbund går med på förlängd arbetstid – deadline i morgon

Enligt förhandlingsresultatet ska arbetstiden förlängas med 24 timmar per år i första hand genom lokala avtal. Bild: Jarmo Stenmark

Träfacket har godkänt det så kallade konkurrenskraftsavtalet.

Avtalet innebär att arbetstiden förlängs med 24 timmar per år och det är tänkt att man i första hand lokalt ska komma överens om hur förlängningen görs.

Avtalet gäller 21 000 anställda.

Servicearbetsgivarna Palta och Post- och logistikunionen PAU har också kommit överens om ett konkurrenskraftsavtal för branschen.

Enligt förhandlingsresultatet ska arbetstiden förlängas med 24 timmar per år i första hand genom lokala avtal. I andra hand kan man bland annat förlänga arbetstiden per vecka.

Förhandlingsresultatet går nu vidare till båda parternas organ för att godkännas. Avtalet berör 16 500 arbetstagare.

Tidigare har också flera andra branscher, bland annat pappers-, kartong- och massaindustrin samt kemiindustrin, kommit överens om det så kallade konkurrenskraftsavtalet. Mejeribranschen har ställt sig utanför avtalet.

Största delen av konkurrenskraftsförhandlingarna på branschnivå förs i sista minuten. Fram till i går hade mindre än tio procent av personalen i Finlands näringsliv EK:s medlemsföretag genom sina förbund ställt sig bakom avtalet. En svår fråga har varit hur den arbetstidsförlängning på 24 timmar som ingår i avtalet ska genomföras.

Förhandlingarna för de kommunalt anställdas del fortsätter i dag klockan 10.30. Markku Jalonen som är arbetsmarknadsdirektör för Kommunarbetsgivarna säger att förlängningen av arbetstiden är den centrala frågan där parterna ännu inte lyckats komma överens.

Deadline för förhandlingarna är på tisdag kockan 16. Avtalets öde avgörs under de därpå följande dagarna, då arbetsmarknadsorganisationerna och regeringen tar ställning till om avtalet är tillräckligt täckande. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03