Förbränning av ved orsakar stora utsläpp av småpartiklar i de nordiska huvudstäderna

Småskalig vedförbränning står för en stor del av utsläppen av småpartiklar, enligt en ny vetenskaplig rapport från Nordforsk. Bild: Pixabay

Småskalig förbränning av ved står för cirka 15 procent av utsläppen av småpartiklar i Helsingfors, visar en ny vetenskaplig rapport.

Vedförbränningen har en betydande inverkan på folkhälsan i de nordiska huvudstäderna. I till exempel Oslo kan den småskaliga vedförbränningen stå för 30-60 procent av de luftburna småpartiklar som påträffas i staden.

"I Helsingfors stod vedförbränningen för högst 15 procent av utsläppen av småpartiklar", säger forskningsprofessor Jaakko Kukkonen på Meteorologiska institutet i ett pressmeddelande.

Uppgifterna framgår av i en rapport som Nordforsk har sammanställt.

Tidigare forskning från Finlands miljöcentral och Institutet för hälsa och välfärd har visat att vedförbränningen orsakar en för tidig död för cirka 200 personer varje år. Luftföroreningar orsakar en för tidig död för cirka 2 000 finländare per år.

"I Helsingfors och Köpenhamn används ved främst i uppvärmningen av villor i förstäderna", säger Kukkonen.

I Oslo används mycket ved till uppvärmningen av stora fastigheter. I Umeå används ved både i centrum och i stadens utkanter.

De högsta halterna av småpartiklar mättes i Köpenhamn där det fanns mellan 9 och 13 mikrogram småpartiklar per kubikmeter. I Helsingfors varierade halterna mellan 6 och 10 mikrogram per kubikmeter.

"De höga halterna i Köpenhamn beror i huvudsak på att staden ligger närmare betydande utsläpp i Central- och Östeuropa, men också på grund av lokala utsläpp".

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning