Förbjudet att marknadsföra snus

Fyra företrädare för Snuskommissionen i Sverige behandlar snusets förmånliga egenskaper (HBL Debatt 4.6). Då Snuskommissionen finansieras av Svenska snustillverkarföreningen verkar deras skrivelse utöva marknadsföring av snus, som är förbjudet i Finlands lag.

Erkki Aurejärvi, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning