Förbjuden frukt smakar bäst?

Sedan snusförsäljningen i Finland förbjöds lär användningen kontinuerligt ha ökat.

Jag förundrar mig över Finlands nuvarande förhållning till "snuslagen". Sedan snusförsäljningen i Finland förbjöds lär användningen kontinuerligt ha ökat. Kanske förbjuden frukt smakar bäst?

En stor del av inköpen sker i Sverige som därmed drar nytta av ökade skatteintäkter medan Finland står för de av snuskonsumtionen och snussmugglingen föranledda belastningarna vilka inte heller rent ekonomiskt sett är helt försumbara.

Dessutom lär snussmugglingen öppna intresset och kanaler för en organiserad smuggling av "tyngre droger" vilka redan föranleder ett ökande bekymmer till och med på mindre orter i vårt land. Dessa sakförhållanden torde vara tillräckliga för oss för ett återinförande av legal snusförsäljning i Finland som därmed kunde sälla sig till samma grupp som Sverige.

Christian Wiklund, Gamlakarleby

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning