Förbjud snusinförsel

Snus lär nu användas till och med av skolelever från högstadiet uppåt för att de skall orka med skoldagen.

År 2008 debatterades snuset våldsamt i både medier och riksdagen. EU ville förbjuda import och försäljning av snus. Sverige, där såväl tillverkning, försäljning och användning är tillåten, satte sig emot. Sverige fick stöd av SFP som då satt i regeringen. Astrid Thors och Henrik Lax gick i spetsen för en fri användning av snus i Finland. Kompromissen blev att snus för eget bruk fick införas, men inte säljas vidare. SFP försvarade härmed speciellt österbottniska unga mäns snusberoende.

Varnande röster hördes nog från såväl läkarkåren som tullen. Snuset sades orsaka skada i munhåla och svalg. Tullen förutspådde en omfattande smuggling. SFP:s åsikt var att snus motverkar rökning, att nikotinet inte är hälsovådligt och att faran för smuggling är överdriven. Denna snusförnuftiga inställning har nu tio år senare visat sig felaktig. Snus lär nu användas till och med av skolelever från högstadiet uppåt för att de skall orka med skoldagen. Upp till 50 procent av eleverna snusar. Smugglat snus är lätt att få tag på. Själv kan jag på en 1,5 km stump av Övitsbölevägen i Vanda, samt från en av ungdomar frekventerad parkering, dagligen plocka upp 5-10 slängda burkar. Snus skräpar ned.

De problem vi nu har med snuset förutsågs. SFP:s ideologiska intresse var frisinnet och de österbottniska rösterna i kommande val. Det ligger nu på SFP att motverka den skada man åstadkommit. Gör avbön och lägg fram en motion som förbjuder snusinförsel för eget bruk. Då blir smugglingen lätt att åtgärda och aningslösa ungdomars hälsa äventyras inte.

Peter Elg Vanda

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00