Förbjud politiska strejker

De som straffas mest för politiska strejker är barnen, den äldre befolkningen och kvinnor.

I dag strejkar flera av FFC:s förbund med motiv som kan ifrågasättas. Förbundsmedlemmarna demonstrerar på arbetstid mot ett politiskt beslut som redan har fattats. De politiska strejkerna lyftes fram redan den 19 januari då professor Seppo Koskinen analyserade politiska strejker på EU-nivå i en utredning publicerad på Näringslivets delegation EVA:s hemsidor.

Finland är det enda EU-landet som tillåter politiska strejker obegränsat. Länder, såsom Spanien och Grekland, har redan länge sedan satt stopp för politiska strejker. Den internationella arbetsorganisationen ILO tolkar inte ett förbud av politiska strejker som en begränsning av mänskliga rättigheter eller mötes- och demonstrationsfriheten.

Strejken i dag skadar arbetarförbundens medlemmar, deras arbetsgivare och den finska staten. Den som står för notan, alltså arbetsgivarna, har ingen kontroll över situationen, och kan inte förhandla fram en lösning. Politiska strejker är ett allvarligt hot mot arbetsfreden, som är tryggad genom kollektivavtal.

De som straffas mest för politiska strejker är barnen, den äldre befolkningen och kvinnor. De återkommande strejkerna som berör speciellt kollektivtrafiken är ett stort besvär för samhället och de bidrar till ett försämrat förtroende för arbetarunionsrörelsen. FFC:s medlemsförbund skadar de övriga arbetarförbundens offentliga profil och visar oaktsamhet genom att strejka mot ett beslut som redan klubbats igenom.

Det är inte motiverat att upprätthålla en politisk metod som stör samhällsfreden och inte gynnar någon. Därför är det dags att förbjuda politiska strejker i Finland.

Nicholas Kujala

Esbo

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00