Förbjud politisk reklam i Google och Facebook

Tyvärr har globala databolag tidigare sålt användardata till utomstående intressenter som sedan har använts i politiska propagandakampanjer före allmänna val.

Justitieminister Antti Häkkänen är värd beröm för sitt proaktiva agerande då han vill skydda våra fria demokratiska val och republiken Finlands institutioner från utländska intressenters påverkan (HBL 9.1). Häkkänen vill framför allt förhindra att utländska nättroll härjar i diverse sociala medier och där påverkar debatten och på det sätter styr politiken in i önskad riktning.

Tyvärr har globala databolag tidigare sålt användardata till utomstående intressenter (till exempel till Vladimir Putins gangstrar och bulvaner från de ryska säkerhetstjänsterna) som sedan har använts i politiska propagandakampanjer före allmänna val. Därför borde nog internetbolag med en signifikant marknadsställning inom Europeiska unionen såsom Facebook eller Google förbjudas att syssla med politisk reklam eller med annan samhällspåverkan. Ett demokratiskt samhälle har rätt att skydda sig, har rätt till nödvärn och dessa globala databolag utgör ett farligt verktyg i händerna på utomeuropeiska aktörer.

Likaså är den skatteplanering som de globala Facebook, Google, Microsoft, Apple med flera sysslar med snuskig. De skatter som bolagen betalar borde geografiskt fördelas på basis av varifrån annonsinkomsterna kommer och inte beroende på var servern råkar befinna sig eller var moderbolaget är registrerat. Även nivån på beskattningen kan diskuteras och enklast vore om man skulle utgå ifrån den franska finansministern Bruno Le Maires förslag (HBL 25.10.2018) där han föreslår en skattesats på 3 procent av omsättningen. Det fina med Le Maires förslag är att man då erhåller ett klart och enkelt system och undviker samtidigt problemen med att hantera koncerninterna räntor, management fees, licensavgifter och en mycket komplicerad företagsstruktur med holdingbolag i diverse lågskatteländer.

I HBL (9.1) säger även Facebooks policychef Christine Grahn att Facebook i dag är helt annat företag än 2016 och att bolaget numera gör sitt yttersta för att garantera valsäkerheten. Jag betvivlar, för Facebook är framför allt ett amerikanskt börslistat företag vars främsta uppgift är att göra sina ägare förmögna. Antagligen är det så att Grahns viktigaste uppgift är att lugna ner riksdagsledamöter och ministrar som med fog är förbannade över bolagets handlande. Därtill har knappast Grahn inom Facebook en egen budget eller tillräckliga personresurser med vars hjälp hon på ett realistiskt sätt kunde motverka utomeuropeiska aktörers valpåverkan.

Tyvärr ser det ut som om Facebook fortsätter med sina gamla ovanor, bolaget vänder ryggen till, blundar för missbruk och huvudsaken är att businessen går bra ...

Johan Holmberg Hagalund, Esbo

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning