Förbjud nya bilar med höga utsläpp

Det finns redan nu tillräckligt med bilar av alla märken och modeller som klarar de kraven för att alla skall kunna vara nöjda.

En av de stora frågorna i dag är hur man ska kunna minska på de skadliga utsläppen. Det ges en massa förslag på mer eller mindre orealistiska åtgärder. Antingen är de för vagt formulerade eller så kan de förverkligas först om många år eller i värsta fall årtionden. Många förutsätter att medborgarna skall ändra sitt livsmönster på ett eller annat sätt och det låter sig inte göras så lätt.

Det är tyvärr så att de flesta av oss inte av fri vilja gör något som försämrar vår tillvaro. Nej, till det behövs lagar och förordningar. Och det finns faktiskt en sak som kunde göras snabbt och utan att det egentligen drabbar någon.

Förbjud försäljningen av nya personbilar som har högre utsläpp än 130 eller till och med 120 gram koldioxid per kilometer. Det finns redan nu tillräckligt med bilar av alla märken och modeller som klarar de kraven för att alla skall kunna vara nöjda. Det finns billiga små bilar för den som vill ha och det finns dyra lyxbilar som klarar också den lägre gränsen. Och flera kommer tillverkarna att ta fram så att försäljningen inte minskar.

Ingen behöver bilar med högre utsläpp. Och det borde göras genast, till exempel från början av 2020. Dessutom kan det skärpas med 10 gram vart femte år. Här skulle Finland ha en chans att faktiskt vara en föregångare.

Hans Langhoff Karis

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning