Förbjud inte biltrafik på Esplanaden

En centrumtunnel kan också vara en del av lösningen.

Ett levande centrum där det finns affärer, tjänster och bostäder måste vara tillgängligt också med bil. Att försvåra trafiken i centrum, genom att helt förbjuda bilar på Esplanaden vilket tjänstemännen nu föreslår (HBL 4.1) är därför ett dåligt och ogenomtänkt förslag. Det kan bland annat innebära att allt fler väljer stormarknaderna utanför centrum och vi får en stadskärna som inte mår bra och som inte lockar företagare och kunder. Dessutom måste trafiken för de invånare som bor på stadsudden fungera.

I sig är det välkommet att utveckla Helsingfors centrum mer gångvänligt och exempelvis kunde parkeringsplatserna vid Esplanaden användas för att bredda trottoarerna om tillräckligt med på- och avstigningsmöjligheter finns.

En centrumtunnel kan också vara en del av lösningen, då den öst-västliga trafiken flyttar under jord. Därför måste centrumtunneln lyftas in som ett alternativ nu när tjänstemännens förslag debatteras vidare.

Staden måste utvecklas så att fotgängare, kollektivtrafik och bilar kan samsas.

Marcus Rantala stadsfullmäktigeledamot (SFP), Helsingfors

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning