Det hettade till när medborgarinitiativet om att förbjuda fyrverkerier överlämnades – kräver slut på privatförsäljningen

Ledarhunden Leia och hennes kollegor blir lätt skrämda av fyrverkerier, speciellt om de kommer överraskande. Bild: Catariina Salo/SPT

Medborgarinitiativet om att förbjuda privatanvändning av fyrverkeripjäser överlämnades till riksdagen på torsdagen.

På mindre än en månad undertecknade över 50 000 finländare medborgarinitiativet för att reglera användningen av fyrverkerier. En rad organisationer och patientförbund står bakom initiativet.

På torsdagen överlämnade Helsingfors djurskyddsförening Hesys ordförande Hannele Luukkainen initiativet till riksdagens lagstiftningsdirektör Tuula Kulovesi.

Den lagändring som man kräver skulle tillåta att endast professionella pyrotekniker får hantera smällare och fyrverkerier efter en övergångsperiod. Man anser att det här skulle minska på personskadorna och underlätta livet för husdjuren. Också miljön belastas av fyrverkeripjäser, påminner initiativtagarna.

Ledarhunden är livsviktig

Föreningen för ledarhundar är en av de 15 organisationer som står bakom medborgarinitiativet. Styrelsemedlem Jari Pekola, som själv har en synskada, säger att höga smällar i värsta fall kan försätta ledarhundar i pension.

Pekolas nuvarande ledarhund Leia är inte rädd för fyrverkerier men den tidigare hunden var tvungen att bytas ut.

– Hundarna kan få trauman av fyrverkerier och vägra röra sig på en del ställen. Hunden kan också behöva lära sig nya rutter och det tar väldigt länge.

Efter nyåret och den så kallade villaavslutningen, då sommarstugesäsongen tar slut, ser man ofta nyheter om att ögonskador i samband med fyrverkerier. Professor Tero Kivelä från Helsingfors universitetssjukhus lyfter fram även hörselskador och brännskador som också förekommer.

– Hälften av ögonskadorna drabbar publiken, alltså inte dem som skjuter pjäserna, säger Kivelä.

Barn och ungas andel av dem som får ögonskador av fyrverkerier är 40 procent. Kivelä har undersökt och följt med utvecklingen av ögonskador i samband med fyrverkerier sedan 2002.

Hettar till i tryggheten

Efter presstillfället där medborgarinitiativet överlämnades till riksdagen började gnistorna flyga mellan arrangörerna och publiken.

– Som förening delar vi naturligtvis den oro som finns när det gäller fyrverkerier, men fyrverkeribranschen är väldigt reglerad, säger Uffe Cederqvist från Fyrverkerikonstförbundet.

Han säger att allt som gäller fyrverkerier – import, lagring, utbildning och försäljning – är reglerat i lagen. Om det blir ett totalförbud är han oroad att illegala fyrverkerier tas in i landet.

– I stället för en lagändring är vi av åsikten att det behövs mer samarbete, så att den positiva trenden vi haft de senaste 20 åren fortsätter.

Niila Rajala, som är vd för Finlands största fyrverkeriföretag Suomen ilotulitus, säger att man inom branschen också jobbar för att fyrverkerier ska vara så trygga som möjligt.

Rajala säger också att olycksstatistiken har hållits god under en längre tid. På det svarar Hesys ordförande Hannele Luukkainen att allt inte syns i statistiken.

– Där finns till exempel inte de skador som orsakas djur, personer med synskada och ledarhundar. Vi får inte heller ner olycksstatistiken med de medel som används i dag, och branschen verkar inte ha något att komma med här heller.

– Visst har vi det, kontrar Rajala.

Han säger att det har vidtagits flera åtgärder, senast i oktober. Finland ska bli det första EU-landet som förbjuder plast i fyrverkerier, och branschen har som mål att bli koldioxidneutral under nästa år.

– Dessutom har vi öppnat sajten ilotulitusturvallisuus.fi där vi listar viktig och ny information om säkerheten kring fyrverkerier.

Luukkanen säger att hon förstår att man vill försvara sitt levebröd men säger att världen förändras och människor blir allt mer medvetna om sin omvärld.

– Jag har själv gått på stan på nyårsdagen och sett den mängd skräp som fyrverkerierna orsakar. Där ser jag inte att branschen är med och städar upp, säger hon.

– Vi ses i ekonomiutskottet, hälsar Cederqvist före han stiger upp och går i väg.…

Medborgarinitiativet går nu vidare till just ekonomiutskottet för behandling.

År 2002 föreslogs för första gången en reglering av fyrverkerier och efter det har man fört kampanjer för att använda skyddsglasögon. En klar minskning av ögonskador ses kring 2010, då en åldersgräns på 18 år infördes för användning av fyrverkerier. Också ett skyddsglasögontvång infördes samma år.

Enligt den reform som nu föreslås skulle små smällare och tomtebloss fortfarande finnas till hands för konsumenter, i enlighet med rådande EU-direktiv.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning