Förbjud all könsstympning

"Här har Finland en möjlighet att visa världen att vi värnar om barnens rätt att själva bestämma över sin kropp och inte deras föräldrar eller samfund."

John-Erik Janséns skrivelse om flickors könsstympning i ledaren (HBL 26.9) var välkommen. Problemet är globalt där inte heller Finland står utanför. Håller helt med att ingreppet absolut borde kriminaliseras. Det gläder att familje- och omsorgsminister Annika Saarikko har vaknat i ärendet. Men varför glöms igen könstympningen av pojkar bort i diskussionerna?

De lika vidriga och oberättigade ingreppen baserar sig på över tvåtusen år gamla traditioner och seder som inte har en plats i en modern rätts- och välfärdsstat. Undertecknad har debatterat om detta ämne i denna tidnings debattspalt för inte så länge sedan och uppmanat de ansvariga politikerna att ta sitt ansvar för barnens rätt och hälsa. Men det fortsätter att vara ett känsligt ämne för alla politiker att röra vid.

Här har Finland en möjlighet att visa världen att vi värnar om barnens rätt att själva bestämma över sin kropp och inte deras föräldrar eller samfund. Så Annika Saarikko, gör könsstympning av flickor och pojkar jämställd genom att snarast ta fram ett lagförslag om kriminalisering av båda där riksdagen får rösta enligt samvete.

Hans Rautio Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning