Åländsk förbindelsebåt gick på grund – läckte 10 liter olja

Oljebekämpning förbereds efter att förbindelsebåten Skarven gått på grund. Bild: SPT-Nya Åland/Stefan Öhberg

Den åländska skärgårdsfärjan Skarven gick av okänd anledning på grund på fredagsmorgonen. Vid grundstötningen skars en lång reva upp i fartygets babordssida.

Förbindelsebåten M/S Skarven trafikerar rutten Svinö-Degerby i den åländska skärgården. Skarven ägs av landskapet Åland och drivs av rederiet Ansgar.

På fredagsmorgonens första tur till Föglö, när fartyget skulle passera det trånga Ekholmssundet, hamnade hon snett i den sprängda rännan och kom så nära den vassa kanten att revan slets upp och fartyget blev stående på grundet. Tur i oturen var att revan hamnade på två lufttankar och fartyget tog därför inte in vatten.

Ombord fanns 25 passagerare som evakuerades med gränsbevakningens patrullbåtar och sjöräddningens fartyg. Ingen skadades och evakueringen var odramatisk.

Bildäcket var fullastat vid grundstötningen och alla fordon lämnades kvar ombord. Skarven återvände för egen maskin till fasta Åland sent på eftermiddagen, assisterad av bogserbåt, och bilägarna kunde hämta sina fordon. Inte heller fordonen fick skador vid grundstötningen som enligt passagerarna ombord var kraftig.

Under lördagen väntar rederiet på att eventuellt få klarhet i vad som orsakade olyckan, om den berodde på ett mänskligt misstag eller om orsaken var ett tekniskt fel.

Grundstötningen orsakade ett mindre oljeutsläpp på cirka tio liter. Oljeläns bogserades till olyckplatsen för att begränsa skadan.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning