Forbes finska redaktion hoppar av: "Vi jobbade dag och natt"

Forbes har utkommit med tre nummer på finska sedan lanseringen i början av året. Bild: Forbes Finland

Affärsmagasinet Forbes hela Finlandsredaktion har slutat för andra gången på mindre än ett halvår. Redaktörerna ifrågasätter konceptet och ledningens kompetens. Tidningen har startat ett träningsläger för journalister.

Ansvariga redaktörerna Hannu Vuola och Jouko Marttila har avslutat sina kontrakt med tidningen Forbes finska version. Båda två jobbade enligt konsultkontrakt, inte enligt anställningsavtal.

Enligt Marttila fick duon inte förutsättningar att göra jobbet på ett ändamålsenligt sätt.

– Vi jobbade dag och natt, två man på ett hundrasidigt magasin, och det var aldrig tal om att några extra resurser skulle sättas in. Konceptet funkade inte. Resursfrågan var en sak, ledningens kompetens en annan, säger Marttila till HBL.

Han säger också att han hoppas att tidningen får det att fungera eftersom det finländska mediefältet, i synnerhet ekonomijournalistiken, är betjänt av det grepp Forbes odlar.

– Själv lärde jag mig mer om kvalitetsjournalistik på tre månader på Forbes än jag lärt mig under hela karriären. Det var det bästa, men vi gavs inte förutsättningar att jobba som vi borde ha jobbat.

Jouko Marttila är styrelseordförande på Kaiku Helsinki och har jobbat länge inom mediebranschen. Hannu Vuola ville inte kommentera beslutet i offentligheten.

Marttila och Vuola skulle ge Forbes en nystart sedan lanseringen gick åt pipan då tidningens hela redaktion på tre personer sade upp sig kort efter starten i januari. Då sade chefredaktören Nina Broström att redaktionen saknade förtroende för den lettiska utgivaren SK Media. Redaktionen kunde inte acceptera rekommendationerna om innehållsmarknadsföring.

Träningsläger för journalister

När HBL ber Arkadijs Steimans, publisher på Forbes, kommentera de brutna kontrakten, turbulensen på redaktionen och tidningens framtid svarar han per mejl. Han skriver att Forbes går mot strömmen och gör en annorlunda, undersökande journalistik.

– Det förutsätter journalistiska kvaliteter som innefattar detaljerad förståelse för hur global business fungerar, en förmåga att gräva sig in i lokala affärsmodeller och mod att ta ställning och ge läsarna råd. Allt det här kallar vi undersökande journalistik, skriver Steimans.

Han skriver vidare att tidningsledningen efter flera omgångar med traditionella finländska ekonomijournalister förra året förstod att det inte skulle komma att lyckas att producera ett innehåll som förmår skapa förändring genom att gå mot strömmen. Därför startade man efter årsskiftet ett "träningsläger" där erfarna journalister från USA lärde upp ett yngre finskt team hur man ska analysera business, skriva övertygande och hålla internationell kvalitet.

Medan det unga teamet skolades upp anlitade man Marttila och Vuola för att under tiden kunna ge ut tidningar snabbt. Marttila ska också fortsätta som extern samarbetspartner. Tom Post, tidigare redaktionschef på Forbes Global, fortsätter att träna upp det unga teamet.

Enligt Steimans kommer Forbes med nuvarande utgivare att ha "en seriös position på den finska marknaden".

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning