Förbättrad verklighet? – om genvägar i dramadokumentär film

Tom Schilling gör rollen som Kurt Barnert – ett alias för den tyske konstnären Gerhard Richter – i filmen Vänd aldrig bort blicken av Florian Henckel von Donnersmarck. Bild: ARD Das Erste

Poetiska friheter och dramaturgiskt fiffel för att förtäta ett skeende kan ibland vara ok, men det är en balansgång som lätt slår över i ideologiska fördomar, skriver Trygve Söderling i sin kolumn om hur filmerna The dig och Werk ohne Autor förhåller sig till verkligheten.

Det var en smula förbluffande att läsa att en fiktiv man, "Rory Lomax", i arkeologifilmen The dig (2021, Netflix, recenserad i HBL 4.2.) i verkligheten var två kvinnor. De hette Mercie Lack och Barbar...